Logg inn

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Brukernavn:

Passord:

 

Ledige stillinger i Alta Kommune

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 19 800 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø – en halv time, Russland /Sverige/Finland – en ”liten” tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.

Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Ledige faste stillinger ved Legetjenesten - sykepleier, bioingeniør og helsesekretær Helse- og sosialsektoren 26.03.15
Ingeniør Drift- og utbyggingssektoren 22.03.15
Hovedutlysning for lærerstillinger i grunnskolen - Alta kommune Oppvekst og kultur 26.03.15
Hjelpepleier ved Alta helsesenters sykehjem - 60 % fast stilling INTERN UTLYSNING Helse- og sosialsektoren 19.03.15
Sykepleier ved Hjemmesykepleien sone øst - 100 % vikariat INTERN UTLYSNING Helse- og sosialsektoren 15.03.15
Ferievikarer i tjenesteområde for Helse og sosial Helse- og sosialsektoren 07.04.15
Boleder innen Psykiatri- og rustjenesten – 100 % fast stilling Helse- og sosialsektoren 19.03.15
Fysioterapeut – 100 % fast stilling Helse- og sosialsektoren 12.03.15
Leder / sykepleier - 100 % fast stilling Helse- og sosialsektoren 12.03.15
Sykepleier/vernepleier - 100 % fast stilling Helse- og sosialsektoren 12.03.15
Rådgiver innkjøp - 100 % fast stilling Felles støttefunksjon 08.03.15
Konsulent Drift- og utbyggingssektoren 16. mars 2015
Støttekontakter Helse- og sosialsektoren
Støttekontakter - Bistandsavdelingen Helse- og sosialsektoren
Tilkallingsvikarer - Bistandsavdelingen Helse- og sosialsektoren