Alta Kommune

Våre ledige stillinger

Regnskapskontrollører

Felles støttefunksjon, Skatt- og innfordringsavdelingen

2 Skolefaglige rådgivere - 100 % fast stilling

Oppvekst og kultur, Alta kommune

Kokk 73 % fast stilling ved Vertshuset Eldresenter INTERN UTLYSNING

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet Hjemmetjenester

Sykepleier 20 % fast stilling ved Vertshuset Eldresenter INTERN UTLYSNING

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet Hjemmetjenester

Vernepleier 100 % fast stilling i Kongleveien

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet Bistand

Pedagog i Basen ved Alta ungdomsskole - 100 % vikariat

Oppvekst og kultur, Skolebasen ved Alta ungdomsskole

Assistent - 89 % midlertidig stilling

Oppvekst og kultur, Sandfallet ungdomsskole

Ønsker du å være lærervikar i Altaskolen?

Oppvekst og kultur, Grunnskolene i Alta kommune

Støttekontakter - Virksomhet for bistand

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet Bistand

Tillkallingsvikarer - Virkomshet for bistand

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet Bistand

Tilkallingsvikarer i barnehager

Oppvekst og kultur, Barnehager

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen