Alta Kommune

Våre ledige stillinger

Barnevernkonsulenter

Oppvekst og kultur, Barneverntjenesten

Ledige stillinger ved forsterket skjermet boenhet INTERN UTLYSNING

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet sykehjem

Sykepleier 80 % fast stilling

Helse- og sosialsektoren, Helsesentrets sykehjem

Pedagogisk leder - 100 % fast

Oppvekst og kultur, Sentrum barnehage

Assistent i 100 % midlertidig stilling

Oppvekst og kultur, Kåfjord skole- og SFO

Produsent

Oppvekst og kultur, Alta kultursal/kulturvirksomheten

Sykepleier/ boleder i 100 % fast stilling i botiltak

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet Sykehjem

Ønsker du å være lærervikar i Altaskolen?

Oppvekst og kultur, Grunnskolene i Alta kommune

Sykepleier 93,4 % fast stilling ved helsesentrets sykehjem

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet hjemmetjenester

Sykepleier 75 % fast stilling ved Elvebakken sykehjem

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet Sykehjem

Støttekontakter - Virksomhet for bistand

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet Bistand

Tillkallingsvikarer - Virkomshet for bistand

Helse- og sosialsektoren, Virksomhet Bistand

Sykepleier 59,98 % fast stilling natt

Helse- og sosialsektoren, Sykestua

Landmåler

Drift- og utbyggingssektoren, Alta

RÅDGIVER LANDBRUK -

Avdeling for samfunnsutvikling , Avd. for samfunnsutvikling

Tilkallingsvikarer i barnehager

Oppvekst og kultur, Barnehager

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen